Nadzory przeciwpożarowe
Nadzory przeciwpożarowe

Zakres usług

 • Ekspertyzy ppoż.
 • Operaty przeciwpożarowe
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Scenariusz rozwoju pożaru
 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Opinie ppoż.
 • Systemy sygnalizacji pożarowej
 • Systemy oddymiania
 • Systemy detekcji gazów
 • Stałe urządzenia gaśnicze
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Przepusty instalacyjne
 • Zabezpieczenie konstrukcji stalowych, drewnianych, żelbetowych
 • Impregnacja ognioochronna
 • Zabezpieczenie tras kablowych
 • Przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej
 • Przeglądy systemów oddymiania
 • Przeglądy systemów detekcji gazów
 • Przeglądy drzwi, bram przeciwpożarowych
 • Przeglądy gaśnic
 • Przeglądy hydrantów
 • Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Nadzór i doradztwo
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Ćwiczenia ewakuacyjne
 • Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego
 • p1.png
 • p2.png
 • p3.png
 • p4.png
 • p5.png
 • p6.png
 • p7.png

JACERS
Jacek Rajewski

ul. Boruja Nowa 116
Nowy Tomyśl 64-300

+48 609 156 919
jacersbiuro@gmail.com

Zobacz na mapie